História

 

Naša firma vznikla 1.07.1990 so zámerom nákupu a následného predaja , ovocia , zeleniny, lesných plodov a ako prvá súkromná spoločnosť na Slovensku zaoberajúca sa nákupom , spracovaním a predajom prírodne rastúcich hríbov a húb . V uvedených druhoch surovín zásobovala výrobcov potravín v konzervárenskom priemysle (Stredoslovenské konzervárne a liehovary ,  Vitana)   a budovala si obchodnú sieť v existujúcich a novo vzniknutých stravovacích zariadeniach . Od roku 1995 sa činnosť firmy úzko špecializovala na nákup prírodne rastúcich hríbov a húb . V roku 2005 doplnila o pestované huby . Tento druh tovaru vysušený v plátkoch je čiastočne slovenského pôvodu , no vo väčšej miere ho dovážame od zahraničných dodávateľov. Od roku 1998 sa činnosť firmy rozšírila o výrobu v maloobchodnom balení s úmyslom presadiť sa v obchodnej sieti prichádzajúcich obchodných reťazcov ako i predajom týchto výrobkov v novo tvoriacich veľkoobchodoch predajcov potravín na Slovensku ( Tesco , Delvita , Labaš, Ahold – Hypernova , Albert , COOP Jednota ). Nákupom strojnej technológie , dodržiavaním technologických postupov a hygienických požiadaviek s normami EU ( HACCP ) sa to podarilo .  Naše výrobky sa dnes predávajú v slovenských i európskych obchodných reťazcoch , v sieti hotelov , reštaurácií , pizzerií a používajú sa v potravinárskom priemysle na ďalšie spracovanie ( Nestlé ) . Naša firma vlastní viacnásobný audit dodávateľa surovín a audit RVPS . 1.7.2010 oslávila naša firma 20 výročie vzniku a pri tejto príležitosti obohatila sortiment ponúkaných výrobkov  o darčekové balenie sušených hríbov a húb , kde oslovuje zákazníka  spôsobom balenia v modernom aj klasickom štýle.

 

 

   Živnostenské listy:

        1990                     1991                    1992                   1998

           

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

         1990                     1998                     2003                   2009

           

  Certifikáty:                                                                Expertízny posudok:

 

           

  

 

 

 
      
     
   
all rights reserved © weby.slovenska.skwww.emdesign.sk