Menu

Projekty

 

 

 

Názov projektu:     Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca                                                         

 

Hlavný cieľ:   Cieľom projektu spolupráce je podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a propagácia partnerov projektu v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov. 

 Výsledok projektu:  Predmetom investície u žiadateľa Ján Kupec je vybudovanie novej prevádzky na spracovanie a balenie húb. Nová spracovateľská prevádzka zabezpečí väčšie a kvalitnejšie priestory, ktoré umožnia žiadateľovi zvýšiť kapacitu výroby a s tým súvisiaci odbyt sušených  húb, ktorý plánuje Ján Kupec navýšiť zapojením sa do projektu spolupráce a v rámci krátkeho dodávateľského reťazca vo forme predajní partnerov projektu ponúknuť konečnému spotrebiteľovi sušené  huby v rôznych baleniach s rôznou gramážou. Realizované aktivity v rámci podopatrenia 16.4: Propagácia a marketing, realizácia e-shopu a zabezpečenie školenia pracovníkov Ján Kupec.

 

Projekt je spolufinancovaný

Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk

  • Viac ako 30 rokov
    na trhu
  • Tovar na sklade
    expedujeme do 24 hod.
  • Zákaznícky servis
    a starostlivosť